پروژه
جزئیات پروژه marketing plan به زبان انگلیسی
  • marketing plan به زبان انگلیسی

  • کارفرما: abnusteb
    مهارت ها: تهیه گزارش, تجزیه و تحلیل کسب و کار,
  • حداقل بودجه: 30,000 تومان
    حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱
در انتظار انتخاب فریلنسر
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

برای دستگاه پزشکی بازار کسب و کار طبق فرمت موجود که به شما ارایه میگردد باید آماده شود. بسیاری از اطلاعات بازاریابی در شرکت تجربه و روش اجرایی آن وجوددارد که باید به شکل فایل مربوطه ویراستاری شود و گذارش آماده شود

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     1 مورد