عنصر های نقل قول در HTML 

۱۳۹۵/۸/۱۳
مریم ندایی
عنصر های نقل قول در HTML 

 

عنصر های نقل قول در HTML 

عنصر < q > 

این عنصر برای نقل قول های کوتاه به کار می رود. مرور گرها معمولاً علامت ها نقل قول را در دو طرف عنصر < q > قرار می دهند.

مثال: 

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

 

عنصر < blockqoute > 

این عنصر، بخشی را تعریف می کند که از منبعی دیگر، نقل شده است. مرورگر ها معمولا این عنصر را، تو رفته می کنند ( indent ).

مثال:

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
 For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

 

عنصر < abbr > 

این عنصر یک مخفّف یا علامت اختصاری را تعریف می کند.

علامت گذاری مخفّف ها، می تواند اطّلاعات مفیدی به مرورگر ها، سیستم های ترجمه و موتور های جست و جو بدهد.

مثال:

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

 

عنصر < address > 

این عنصر اطّلاعات مخاطبِ ( نویسنده / صاحب ) یک سند یا مقاله را تعریف می کند.

این عنصر معمولاً به صورت ایتالیک نمایش داده می شود. بیشتر مرورگر ها این عنصر را از خط جدید آغاز می کنند.

مثال:

<address>
Written by John Doe.<br> 
Visit us at:<br>
Example.com<br>
 Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

 

عنصر < cite > 

این عنصر برای تعریف عنوان کار به کار می رود و معمولاً به صورت ایتالیک نوشته می شود.

مثال:

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

 

عنصر < bdo > 

این عنصر نادیده گرفتن جهت فعلی متن ( یعنی بر عکس کردن متن ) را تعریف می کند.

مثال:

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>

 

 

 

0
درباره نویسنده مطلب
مریم ندایی
مریم ندایی

کارشناس بازاریابی اینترنتی

نظر کاربران

پاسخ به نظر