خط مشی‌های فعالیت‌های گروه خلاق چه باید باشد؟

۱۳۹۶/۱۱/۱۸
محمد ندایی
مدیریت سایش خلاق

پس از آنکه شما و گروهتان فرصتی را شناسایی کردید که از طریق اندیشه‌ورزی خلاق، می‌شود مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اکنون وقت آن است که گزینه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری بر روی آن فرصت ایجاد کنید. اینجا، جایی است که نیاز خواهید داشت پویایی‌های درون گروهتان را به دقت اداره کنید. شما به تمام آن سبک‌های اندیشه‌ورزی نیاز دارید تا برای تولید "سایش خلاق" به یکدیگر ساییده شوند. اما شما نمی‌خواهید که برخورد عقاید و نظریات حاصل، تبدیل به امری مخرب شود.

در زیر، برخی نظریات برای مدیریت سایش خلاق، ترغیب اندیشه‌ورزی واگرا که منجر به خلاقیت شود، استفاده از این فنون ساختار یافته توفان مغزی برای تولید گزینه‌ها، و ایجاد محیط روانی و مادی منتهی به خلاقیت، می‌آیند. 

مدیریت سایش خلاق 

هنگامی‌ که چندین سبک مختلف اندیشه‌ورزی به یکدیگر برخورد می‌کنند، جرقه‌های به پرواز در می‌آیند. این بینشی است که در پشت عبارت "سایش خلاق نهفته" است. در مورد آن ابدا اشتباه نکنید: تنوع فکری دارای خطر‌های مخصوص به خود است. وقتی شما افرادی با سبک‌های مختلف اندیشه‌ورزی را کنار هم در یک گروه قرار می‌دهید، نتیجه هماهنگی نا گسسته نخواهد بود. شما نیز چنین چیزی را نمی‌خواهید. منتظر عدم توافق‌ها و برخورد‌ها باشید و به این ترتیب، وقتی روی دهند، شگفت زده نخواهید شد. اما به هر روی، باید گوش به زنگ باشید، و مرتبا از خود بپرسید که آیا این کشمکش خلاق است یا خیر. 

برای آنکه سایش خلاق عمل کند باید تعادلی پویا را حفظ کنید. شما می‌خواهید آن نوع سایشی را پرورش دهید که اعضای گروه را وادار به تعامل، گوش کردن به دیدگاه‌های یکدیگر و پرسیدن فرض‌های همدیگر می‌کند. اما شما نمی‌خواهید که کشمکش تبدیل به امری شخصی شود، و گروه از هم بپاشد و بهره بری آسیب ببیند. قسمت "گام‌هایی برای شخصی زدایی کشمکش" راببینید. 

یک راه برای مدیریت سایش خلاق آن است که هنجار‌های گروهی یا قواعدی برای تعامل ایجاد کنید. با گوشزد کردن شیوه‌های رفتاری توافق شده به اعضای گروه، به بازیافت حسی از هویت گروهی کمک می‌کنید و کشمکش رو به امری بنیادی و سازنده تغییر شکل میدهید.

خط مشی‌های فعالیت‌های گروه شما چه باید باشد؟ این امر بستگی به قصد گروه و شخصیت‌های اعضای آن دارد. با این حال، هر مجموعه‌ای از هنجار‌های موثر قطعا باید روشن و موجز باشد، و این قواعد بنیادی را دربرگیرد:

• احترام گذاشتن به تمام اعضای گروه

• متعهد بودن به گوش کردن فعال

• توافق داشتن بر سر نحوه به گوش رسانیدن و نگرانی‌ها و اداره کردن تضاد.

برخی از گروه‌ها، برای تضمین جریان آزاد نظر‌ها، ممکن است بخواهند از این فراتر روند. برای مثال با بیان صریح اینکه هر فردی مجاز است با هر فردی دیگر موافق نباشد. همچنین ممکن است آنان خواهان آن باشند که خط مشی‌های مشخصی را اختیار کنند که: 

• از خطر کردن حساب شده حمایت کند

• رویه‌هایی درباره اذعان به شکست و برخورد با آن برقرار سازد

• بیان فردی را پرورش دهد

• به ترغیب نگرشی بازیگوشانه بپردازد

صرف نظر از اینکه گروه شما چه اصول و هنجار‌هایی را تعریف کند مطمئن شوید که تمام اعضای گروه در برقرارسازی آن‌ها مشارکت می‌ورزند و تمایل دارند که از آن‌ها پیروی کنند.

اندیشه واگرا

گام‌هایی برای شخص زدایی کشمکش

1- به دیگران مشروعیت ببخشید و آنان را از امتیاز شک کردن برخوردار سازید. فرض کنید که: 

• دیگران می‌کوشند کار درست را انجام دهند

• دیگران ممکن است چیز‌هایی را ببینند که شما نمی‌بینید

• شما ممکن است چیز‌هایی را ببینید که دیگران نمی‌بینند

• دیدگاه‌های متضاد، یک منبع مهم یادگیری است

2- به تمام طرف‌های درگیر در کشمکش بختی برای صحبت کردن بدهید.

بدون ایجاد اخلال به همه طرف‌های درگیر در کشمکش امکان دهید:

• داده‌هایی را که تصمیمات خود را بر آن پایه قرار داده ان، توصیف کنند. (مشاهدات، قرائت، گزارش‌ها، و نظایر آن)

• از کلمات خودشان برای توصیف آنچه دیده‌اند یا شنیده‌اند استفاده کنند

• برای تفسیر‌های خود، اقامه ی دلیل کنند. 

• تبیین کنند که چرا تصمیم گرفتند دست به فلان اقدام که انجام دادند (یا می‌خواهند انجام بدهند) بزنند

3- برای درک تفاوت‌ها بین افراد دست به جستجو بزنید.

برای مثال، از دیگران بخواهید در خصوص تفسیر داده‌ها نظر بدهند و سپس تفسیرات دیگر را معلوم کنید. 

4- با منظور کردن تمام داده‌ها و تفسیرات آشکار شده، بین اقدامات / تصمیمات مطلوب آشتی برقرار کنید. 

ترغیب اندیشه‌ورزی واگرا

افکار خلاقانه از کاربرد اندیشه‌ورزی واگرا برمی‌خیزند که از طریق آن هر عضو گروه

• ارتباطاتی میان واقعیت‌ها یا رویداد‌ها می‌بینید. که دیگران ندیده اند

• سوالاتی مطرح می‌سازد که قبلا پرسیده نشده اند

• سوالاتی از منظر‌های مختلف مطرح می‌کند

هدف اندیشه‌ورزی واگرا آن است که به سرعت گزینه‌های بسیار گوناگونی برای بهره‌برداری از فرصتی که گروه شناسایی کرده است، تولید کند – بی‌آنکه هنوز در مورد شایستگی‌های آن گزینه‌ها به قضاوت بنشیند. توفان مغزی می‌شود وسیله‌ای نیرومند برای اندیشه‌ورزی واگرا در گروه شما باشد.

 

0
درباره نویسنده مطلب
محمد ندایی
محمد ندایی

نظر کاربران

پاسخ به نظر