پروژه
جزئیات پروژه پیاده سازی کوکو فیلتر برای نام ها
  • پیاده سازی کوکو فیلتر برای نام ها

  • کارفرما: pouyakarimian
    مهارت ها: C++,
  • حداقل بودجه: 250,000 تومان
    حداکثر بودجه: 750,000 تومان
ضمانت شده
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۱۹
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

کوکو فیلتر ک ی روش جست و جو عه برای فضای نامی (NDN) میخام پیاده سازی شود.ورودی هارو از این ادرس بگیرید http://www.icn-names.net/ 

از جدول درهم سازی در این لینک استفاده شود.https://fa.m.wikipedia.org/wiki/جدول_درهم‌سازی

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

هیچ پیشنهادی ثبت نشده است