پروژه
جزئیات پروژه پروژه تربت بدنی
 • پروژه تربت بدنی

 • کارفرما: fuji
  مهارت ها: ترجمه متن,
 • حداقل بودجه: 30,000 تومان
  حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۶
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

با سلام لطفا متن ترجمه گردد بدون ویرایش با سپاس 

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     8 مورد
 • نعمتی
  190,000 تومان در 6 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۲
 • سروش قوجایی
  200,000 تومان در 1 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۵
 • amechem
  150,000 تومان در 6 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۶
 • سید محمد حسین رضوی زاده
  200,000 تومان در 5 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۶
 • علیرضا واقعی
  300,000 تومان در 5 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
 • امین دلیری
  60,000 تومان در 2 روزدرخواست 75٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
 • فرزانه هاشمیان
  200,000 تومان در 5 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
 • احسان مسلمی
  2,000,000 تومان در 2 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۸/۷/۱۵