پروژه
جزئیات پروژه مقاله مروري - تحليلي در زمينه پرورش منـتـور كارآفريني
 • مقاله مروري - تحليلي در زمينه پرورش منـتـور كارآفريني

 • کارفرما: اسلامي
  مهارت ها: تایپ و نگارش, ترجمه متن, ترجمه از انگلیسی به فارسی و بالعکس,
 • حداقل بودجه: 50,000 تومان
  حداکثر بودجه: 120,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

انجام اين سفارش نياز به مهارت بالاي ترجمه متون تخصص و زمينه مطالعه قبلي در حوزه مديريت، كارآفريني و توانمندسازي منابع انساني دارد؛ لذا به منظور وصول به بهترين نتيجه و كاهش اتلاف منابع، فقط دوستاني كه در اين حوزه ها تجربه قوي و علاقه قبلي دارند اعلام آمادگي فرمايند.خواسته :جستجوي وب، پايگاههاي علمي و مقالات دانشگاهي انگليسي مرتبط (ترجيحا به روز و حداكثر تا 5 سال گذشته ) براي گردآوري و سازماندهي حداقل 10 مدل رايج در حوزه پرورش/ توانمندسازي منتورها و مربيان كسب و كار با درج رفرنس به شيوه APA در يك مقاله با جمع بندي و نتيجه گيري.(مشابه يك مقاله مروري- مرور متون با تحليل )چگونگي:-مدلها بايد با شكل به صورت مشروح (حداقل 10 خط توضيح - زمينه شكل گيري، حوزه كاربرد، مستندات قابل ارجاع از سوابق اجرا يا بازخوردهاي مجريان و هر سند و اطلاع ديگري كه جنبه تجربي/علمي و عملي آن را توضيح داده، تقويت يا رد كند)باشد. در پايان مقاله، مولفه هاي كليه مدل ها در يك جدول مقايسه اي ارائه و با هم مقايسه و تحليل شود.-روشهاي تربيت/ آموزش و پرورش منتور ها معرفي و تبيين شود.-مقايسه اي كامل بين منتورينگ/كوچينگ/مشاوره/معلمي گردد. با توضيح كامل مقايسه ها در حداقل 3 صفحه.- در يك بررسي تفضيلي مشخص شود كه منتور كارآفريني چيست؟ يك منتور كارآفريني داراي چه ويژگيها و قابليتهاي شخصي/بين فردي/ارتباطي/مهارتي است.- آيا منتور كارآفريني با منتور كارآفرين از هم متفاوتند يا داراي نقاط مشتركي هستند؟‌همچنين وجوه اشتراك و افتراق منتور كارآفريني با ساير منتورها توضيح داده شود.توضيحات تكميلي موثر در تبيين مفهوم "منتوركارآفريني" با رويكرد "طراحي مدل پرورش منتور كارآفريني " داراي پاداش مضاعف خواهد بود.-نتيجه تحويلي بايد در قالب يك مقاله منسجم و دقيق 20تا30 صفحه اي استاندارد تحويل شود. فقط كار بي عيب و نقص، دقيق ، با كيفيت ، منظم و به موقع قابل قبول است.-كليه مطالب با رفرنس دهي دقيق APA باشد.

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     5 مورد
 • محمد مهدی
  120,000 تومان در 11 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
 • سیامک غفاری
  250,000 تومان در 5 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۲/۱
 • نادر ایرانفر
  800,000 تومان در 31 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۲/۲
 • محمد حسن حمیدی نوا
  30,000 تومان در 1 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۲/۲
 • tactic
  120,000 تومان در 5 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۲/۹