پروژه
جزئیات پروژه مدل سازی سیستم دینامیک
  • مدل سازی سیستم دینامیک

  • کارفرما: hamid-borji
    مهارت ها: تهیه گزارش,
  • حداقل بودجه: 250,000 تومان
    حداکثر بودجه: 750,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
در انتظار انتخاب فریلنسر

مدل سازی سیستم دینامیک با استفاده از 30 شاخص از مدیریت  

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     1 مورد