پروژه
جزئیات پروژه طراحی یک تبلیغ ایمیلی
 • طراحی یک تبلیغ ایمیلی

 • کارفرما: naditek
  مهارت ها: طراحی پوستر,
 • حداقل بودجه: 30,000 تومان
  حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
فریلنسر در حال انجام پروژه میباشد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

طراحی یک تبلیغ ایمیلی با استفاده از Photoshop , Dreamweaver, HTML

امکان قرارداد دایم برای همکاریهای بعدی. نمونه تبلیغ ضمیمه میباشد

پیشنهاد انتخاب شده
 • حاجیلو
  80,000 تومان در 2 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     8 مورد
 • ایمان کریمی
  250,000 تومان در 2 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
 • مهران کاسب وطن
  50,000 تومان در 1 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
 • علیرضا
  1,000,000 تومان در 1 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
 • poshenama
  50,000 تومان در 4 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
 • حسین سعدون اصل
  45,000 تومان در 2 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
 • علی اسمعیلی
  100,000 تومان در 1 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
 • سیده آمنه علوی
  150,000 تومان در 2 روزدرخواست 75٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
 • حاجیلو
  80,000 تومان در 2 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰