پروژه
جزئیات پروژه طراحی لوگو مزون
 • طراحی لوگو مزون

 • کارفرما: shahram100
  مهارت ها: طراحی لوگو,
 • حداقل بودجه: 30,000 تومان
  حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
پروژه با موفقیت انجام شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

برای یک مجموعه مزون نیاز به طراحی لوگو است. در لوگو مرود نظر است که از عکس "مار" مشابه آنچه در فایل پیوست آمده استفاده شود.

پیشنهاد انتخاب شده
 • داریا
  250,000 تومان در 7 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     10 مورد
 • داریا
  250,000 تومان در 7 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • صمد لکی
  150,000 تومان در 5 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • امیرحسین دادبین
  250,000 تومان در 4 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • آموزش‌نِت
  120,000 تومان در 5 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • اشکان
  150,000 تومان در 4 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • کورش آذریان پور
  300,000 تومان در 5 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • محمد جمال عزیزی
  200,000 تومان در 2 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
 • سعید ناظری
  500,000 تومان در 6 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 • صادق افشاری
  100,000 تومان در 4 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 • سعید شفقتی
  199,000 تومان در 4 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳