پروژه
جزئیات پروژه طراحی قالب فروشگاهی
 • طراحی قالب فروشگاهی

 • کارفرما: hamed-sabzian
  مهارت ها: HTML 5, CSS, Jquer,
 • حداقل بودجه: 250,000 تومان
  حداکثر بودجه: 750,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۱۰
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

یک قالب فروشگاهی همانند فروشگاه های اینترنتی رایج در سطح وب

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     20 مورد
 • داریا
  1,500,000 تومان در 14 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۳
 • امیرحسین ساقی
  950,000 تومان در 15 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۳
 • تارا
  1,000,000 تومان در 15 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۰
 • abbass
  650,000 تومان در 10 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۴
 • دانیال جوارشکیان
  300,000 تومان در 20 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۴
 • سودابه ایرانشاهی
  750,000 تومان در 10 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۵
 • محمد بزرگ زاده
  750,000 تومان در 15 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۰
 • apbp
  1,000,000 تومان در 25 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۳
 • ابوذر حسین زاده
  600,000 تومان در 7 روزدرخواست 75٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۳
 • alamir
  280,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۵
 • امین غلامی
  500,000 تومان در 12 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۲
 • mdsr
  450,000 تومان در 16 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۲
 • hunter
  1,000,000 تومان در 15 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۲
 • علیرضا پیرمژدهی
  500,000 تومان در 15 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۱
 • شهروز فرهاد
  750,000 تومان در 14 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۱
 • یاسر حسنی
  700,000 تومان در 5 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۱
 • مهران کاسب وطن
  600,000 تومان در 10 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۱
 • مجیدازادی
  750,000 تومان در 7 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۱
 • محمد امین نیک منش
  850,000 تومان در 15 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۰
 • رضا ذوالعلی
  5,500,000 تومان در 10 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۷