پروژه
جزئیات پروژه طراحی عکس محصولات
 • طراحی عکس محصولات

 • کارفرما: ایدین
  مهارت ها: گرافیک سه بعدی,
 • حداقل بودجه: 1,500,000 تومان
  حداکثر بودجه: 3,000,000 تومان
ضمانت شده
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
در انتظار انتخاب فریلنسر

طراحی حرفه ای الاسترایتور برای طراحی عکس محصولات عکس ضمیمه یک نمونه از محصول است کار فوق العاده حرفه ای لازم هست و تعداد کار زیاد است

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     2 مورد
 • صمد لکی
  1,600,000 تومان در 8 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
 • صابر رمیم
  3,000,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۲