پروژه
جزئیات پروژه تولید محتوا برای شبکه اجتماعی
 • تولید محتوا برای شبکه اجتماعی

 • کارفرما: شرکت سپیدتک
  مهارت ها: تهیه گزارش, تجزیه و تحلیل کسب و کار,
 • حداقل بودجه: 750,000 تومان
  حداکثر بودجه: 1,500,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۱۸
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

تولید و نشر محتوای روزانه

فارسی و انگلیسی

با رعایت نکات سئو 

ترجمه، مقاله، گزارش، تحلیل

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     21 مورد
 • kamyarviliyani
  1,500,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۹
 • faraz
  1,100,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۳
 • زهرا تقی زاده
  900,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۵
 • گروه هنری سورا
  1,000,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۷
 • مصطفی جراحی
  150,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۸
 • سیدمحمدعلی افضلی
  1,500,000 تومان در 50 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۶
 • سارا الماسی
  300,000 تومان در 20 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۸
 • maripouri
  85,000 تومان در 7 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۹
 • آرش بابایی
  1,000,000 تومان در 20 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۹
 • farrokh_1833
  1,000,000 تومان در 15 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۱
 • رعنا فعال
  1,000,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۱
 • مهدیه ا
  800,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۱
 • مستان معدن پیشه
  750,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۸
 • امین غلامی
  1,500,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۸
 • ف. غفاری
  100,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۸
 • مبین محمدی
  90,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۹
 • یاسر حسنی
  1,000,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۹
 • مهدی مرتضایی
  1,000,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۱۹
 • ماندانا خ
  750,000 تومان در 30 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۰
 • مهدی میرمقتدایی
  380,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۰
 • نیما خدابخش
  1,200,000 تومان در 30 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۴