پروژه
جزئیات پروژه ترجمه مقاله مجازی سازی شبکه حسگر بیسیم متحرک
  • ترجمه مقاله مجازی سازی شبکه حسگر بیسیم متحرک

  • کارفرما: modhtaba
    مهارت ها: ترجمه متن, ترجمه از انگلیسی به فارسی و بالعکس,
  • حداقل بودجه: 30,000 تومان
    حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

جهت استفاده در پایان نامهبرای بررسی کیفیت کار لطفا ترجمه چکیده ارائه شودبا تشکر

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     15 مورد