پروژه
جزئیات پروژه ترجمه زیرنویس های انگلیسی
  • ترجمه زیرنویس های انگلیسی

  • کارفرما: masoud94
    مهارت ها: ترجمه متن, ترجمه از انگلیسی به فارسی و بالعکس,
  • حداقل بودجه: 30,000 تومان
    حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۲
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

روز های یکشنبه و دوشنبه دو فایل srt ارسال میشود

 

تقریبا 20دقیقه دیالوگ میباشد 

 

پروژه منظم میباشد 

 

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     11 مورد
  • ناصر
    200,000 تومان در 2 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۱۸
  • امیرحسین دادرس
    150,000 تومان در 0 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۱۸
  • یکتا قربانی
    90,000 تومان در 2 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۱۸
  • موسی بصیرت نیا
    70,000 تومان در 0 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۱۸
  • sarraaa
    250,000 تومان در 2 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۲۲
  • فتحی
    200,000 تومان در 0 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۲۳
  • آرمان کوهانی
    200,000 تومان در 1 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۲۳
  • زهرا دادگری شندی
    200,000 تومان در 1 روزدرخواست 100٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۲۴
  • erfungholizadeh
    100,000 تومان در 3 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۲۵
  • حنا
    60,000 تومان در 2 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۸/۲۵
  • محمدجواد شمس
    50,000 تومان در 2 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
    ۱۳۹۸/۹/۲