پروژه
جزئیات پروژه تحلیل حساب های مالی شرکت
  • تحلیل حساب های مالی شرکت

  • کارفرما: jafari11371
    مهارت ها: تهیه گزارش, تجزیه و تحلیل کسب و کار,
  • حداقل بودجه: 30,000 تومان
    حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۲۰
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

تجزیه تحلیلی صورت های مالی سال ۹۵-۹۶ یک شرکت و پیش بینی سال آینده

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     2 مورد