پروژه
جزئیات پروژه برنامه خیلی ساده با میکروکنترلر pic برای یک مهندس ب ...
  • برنامه خیلی ساده با میکروکنترلر pic برای یک مهندس ب ...

  • کارفرما: masoodhagh
    مهارت ها: برنامه های کاربردی, سایر زبان های برنامه نویسی,
  • حداقل بودجه: 30,000 تومان
    حداکثر بودجه: 250,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۵
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

نیاز به یک مهندس برق الکترونیک می باشد. یک برنامه خیلی ساده برای میکروکنترلر شماره PIC12F675 که منطق برنامه در فایل پیوست ضمیمه شده است. 

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     1 مورد