پروژه
جزئیات پروژه ایجاد بانک اطلاعاتی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی

 • کارفرما: بهادر آذری
  مهارت ها: برنامه های کاربردی,
 • حداقل بودجه: 1,500,000 تومان
  حداکثر بودجه: 3,000,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۶/۶/۲۱
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق برنامه Access و تولید Data base از طریق داده های متفاوت 

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

پیشنهادات:     14 مورد
 • محمد رفيعي
  3,000,000 تومان در 5 روزدرخواست 75٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۱۰
 • dia76
  1,000,000 تومان در 5 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۸
 • رسول بیگ دلی
  2,000,000 تومان در 10 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۵
 • mpoosti
  1,500,000 تومان در 7 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۵
 • afrangsoft
  3,000,000 تومان در 7 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۳
 • مجیدازادی
  200,000 تومان در 0 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۳۰
 • صاحبه بابایی
  2,500,000 تومان در 20 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۷
 • مشهدی
  2,000,000 تومان در 12 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۵
 • مرتضی پویان
  2,500,000 تومان در 10 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۵
 • سودابه ایرانشاهی
  1,500,000 تومان در 10 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۵
 • رضا ابراهیمی مجرد
  1,500,000 تومان در 10 روزدرخواست 50٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۲
 • وبمَستِر
  1,500,000 تومان در 14 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۱
 • نجفی
  1,000,000 تومان در 10 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۶/۲۲
 • حلماامیدی
  300,000 تومان در 1 روزدرخواست 10٪ پرداخت امن
  ۱۳۹۶/۷/۹